CHEMIA Z NIEMIEC I NIE TYLKO

Bez kategorii

Regulamin sklepu internetowego AM-CHEM:

1.Kontakt:

Adres pocztowy : AM-CHEM Alicja Mazurek, ul. Śliwicka 22, 48-385 Otmuchów

Adres e-mail: amchem.sklep@gmail.com

Numer telefonu: 662 841 963

Sprzedawca: Alicja Mazurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AM-CHEM Alicja Mazurek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7532205717,  nr REGON:386272541

2. Zamówienia:

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym AM-CHEM jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przy składaniu zamówienia.

Zamówienia można składać przez sklep internetowy, adres email lub telefonicznie.

Zamówienia można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu biorąc pod uwagę iż wysyłka zamówionego towaru odbędzie się w kolejnym lub następnym dniu roboczym.

Ceny towarów widoczne na stronie sklepu zawierają podatek VAT.

Kupujący może założyć konto w sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji. Sklep gwarantuję ochronę danych osobowych podanych podczas składania zamówienia, dane chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Sklep wykorzystuje dane Klienta jedynie w procesie przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży.

3. Płatności:

Klient może dokonać płatności za zakupiony towar: zwykłym przelewem ( realizacja zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu, numer konta: 79 1140 2004 0000 3402 8009 2550 ), za pośrednictwem platformy płatniczej, za pobraniem- gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.

4. Wysyłka:

Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest przez firmę kurierską w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Termin realizacji wysyłki wynosi maksymalnie 2 dni robocze, sklep zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki towaru ze względu np. na brak danego artykułu -zawsze po uprzednim kontakcie z klientem lub na prośbę klienta.

Koszty przesłania towaru ponosi kupujący.

5. Zwrot towaru- odstąpienie od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyny zwrotu w ciągu 14 dni. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep przed upływem terminu. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sklep zastrzega sobie prawo zwrotu płatności za zakupiony towar do czasu otrzymania towaru. Zwrot płatności za oddany przez Klienta towar zostanie przesłany na podany przez Klienta numer konta bankowego.  Adres zwrotu towaru: AM-CHEM, ul. Śliwicka 22, 48-385 Otmuchów.

6. Reklamacje.

Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz przesyłki będą rozpatrywane na podstawie spisanego protokołu w obecności kuriera. W przypadku wystąpienia wady towaru nabywca ma prawo do zareklamowania wadliwego towaru na podstawie Kodeksu cywilnego – rękojmia. Koszt przesłania reklamowanego produktu ponosi Klient. W przypadku gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona koszt ten zostanie zwrócony.

7. Postanowienia końcowe i zastrzeżenia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionych produktów. Każde zamówienie stanowi indywidualną umowę sprzedaży, która wymaga każdorazowo akceptacji regulaminu. Umowa sprzedaży obowiązuje na terenie RP. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu o czym nie jest zobowiązany informować zarejestrowanych Klientów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.am-chem.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług AM-CHEM Alicja Mazurek poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

AM-CHEM Alicja Mazurek  z siedzibą w 48-385 Otmuchów ul. Śliwicka 22  NIP 7532205717 REGON 386272541

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis am-chem.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.